Handledningsverksamheten

Jag har de senaste åren varit handledare inom psykiatrin och habiliteringen.
Handledare vid flera behandlingshem, skolor, särskolor, specialskolor samt handledare för skolkuratorer, socialtjänst, psykologer, lärare och andra yrkesgrupper.
Kostnaden är 1600 kronor för 45 minuter, exklusive moms.

Klicka här för att skriva ut