UTBILDNINGSVERKSAMHETEN

Från hösten 2017 planerar jag att genomföra en utbildning för socialsekreterare kring svåra samtal med barn och ungdomar.
Utbildningen bygger på egna erfarenheter av ca 12 000 enskilda samtal med barn och ungdomar.
Kursen har tidigare genomförts för hela socialtjänsten i en större kommun.

 
Utbildningstillfället kommer genomföras under två halvdagar, där tillfälle ges att ta med egna fall.

Gruppens storlek kommer begränsas till 30 personer.
Kostnad 2000 kr / deltagare.